Menu

Med utgangspunkt i eksisterende materiale fra stevner og løp tar TV Media Produksjon AS oppdrag med å produsere promotion-filmer for aktive utøvere og arrangører innen motorsport. En promo-film på VHS, DVD eller for internett kan være det beste salgsverktøy overfor potensielle sponsorer og samarbeidspartnere. Arrangørklubber kan distribuere filmer fra sine stevner til sponsorer som dokumentasjon på at reklame er oppsatt i henhold til avtaler osv.

Promo-filmer i kortere versjoner kan også produseres med tanke på nettbruk. Utøvere og arrangørklubber med hjemmesider på internett kan få tilbud om ferdig komprimerte filmer for streaming og nettsending, levert på CD og klar til innlasting på server. For en arrangørklubb kan dette være den beste type markedsføring for å trekke til seg interesserte deltakere. For aktive utøvere vil nettsending av video kunne benyttes aktivt vis-a-vis sponsorer og samarbeidspartnere.

Det beste eksemplet på at video fungerer som salgs- og markedsføringsverktøy er den internasjonale videoen som TV Media produserte for Petter Solberg i 1998. Denne ble distribuert eksklusivt til teamsjefer for fabrikksteam i rally-VM og var en dokumentert medvirkende årsak til at Malcolm Wilson hos Ford M-Sport tok kontakt med Petter og tilby ham en testkjøring og senere fast kontrakt med teamet.

Følgende ledende norske bil- og motorsykkeutøvere har allerede produsert promo-filmer hos TV Media Produksjon AS:

 • Petter Solberg
 • Henning Solberg
 • Harald Huysman
 • Martin Schanche
 • Kai Børre Andersen
 • Martin Stenshorne
 • Stian Engh
 • Lars Morten Berntsen
 • Bruno Arntsen
 • Bernt Kollevold
 • Ludvig Hunsbedt
 • Eivind Opland
 • Tommy Rustad
 • Pernilla Walfridsson
 • Oddgeir Havnen
 • Morgen Bermingsrud
 • Tord Linnerud
 • Per Engseth
 • Birger Gundersen